Informacje ogólne

Obrady Walnego Zgromadzenia ("Walne Zgromadzenie") spółki Ingenia S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Ingenia S.A.

Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies