POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu https://palacpakoslaw.pl/sklep (dalej jako „Sklep Internetowy”).
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w serwisie jest Ingenia Spółka Akcyjna (ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282980, posiadająca NIP: 7010088862 oraz numer REGON: 14104384 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Jeżeli chciałbyś skontaktować się z Administratorem należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej spizarnia@palacpakoslaw.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Ingenia Spółka Akcyjna, Parkowa 14, 63-920 Pakosław, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Dlatego, aby ją dodatkowo wzmocnić, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej jako: „Inspektor”). Naszym Inspektorem jest Agnieszka Hajnce , adres kontaktowy do Inspektora to: spizarnia@palacpakoslaw.pl

 

 1. RODZAJE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA
 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanych dalej łącznie „Klientami”).
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klientów oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Dane Osobowe są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe pobierane są z wypełnionych przez Klientów formularzy i poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz: Polityka plików “cookies” pkt. 5].
 5. Rodzaje danych osobowych:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica wraz z numerem domu/mieszkania);
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu,
  5. firma Przedsiębiorcy;
  6.  
 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. W celu lepszej obsługi, możliwości odpowiedzi na pytania, rozwiązania zgłaszanych problemów, dane zawarte w korespondencji (zarówno elektronicznej, jak i za pośrednictwem poczty tradycyjnej) również są przetwarzane. Każdorazowo zbierane jest źródło pozyskania danych.
 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 10. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

 

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. korzystania z funkcji oferowanych przez sklep internetowy https://palacpakoslaw.pl/sklep – dzięki temu Klienci mają możliwość zarejestrowania się w Sklepie Internetowym, złożenia reklamacji, skontaktowania się z działem obsługi,
 2. realizacji sprzedaży– przy dokonaniu zakupów w sklepie internetowym oraz podaniu danych osobowych, mamy możliwość otrzymania płatności za zakup, dostarczenia zamówionych Produktów, wystawienia dokumentów sprzedażowych, jak również Klienci mają możliwość skorzystania z gwarancji oraz rękojmi, a także z prawa do odstąpienia od umowy,
 3. marketingowym– chcemy pytać Klientów o opinię dotyczącą naszych produktów i usług, promować nasze produkty i usługi. Dodatkowo, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać podany przez Klientów adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania naszej aktualnej oferty handlowej.
  1. Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi. Wywiązanie się przez nas z umowy sprzedaży oznacza również m.in. informowanie o zmianach statusu zamówienia, dostawy produktów na wskazany adres.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
   2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
   1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
  4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
  5. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
  6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  7. Dzięki plikom cookies możemy:
   1. ułatwić i utrzymywać Klientom zalogowanie w sklepie internetowym – weryfikujemy połączenie między Klientami a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji pozwalających ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia;
   2. lepiej prezentować Klientom nasze treści – sprawdzamy, jakie komunikaty z naszego serwisu były już danemu Klientowi prezentowane, aby ich nie powtarzać oraz prezentować treści, które bardziej pasują do zainteresowań Klientów;
   3. dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie serwisu i znajdujących się w nim formularzy – zabezpieczamy serwis np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości serwisu);
   4. przedstawiać spersonalizowane oferty i promocje;
   5. sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszego serwisu – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.
  8. W każdej chwili można zmienić zasady wykorzystywania cookies na swoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach używanej przez siebie przeglądarki.
  9. Całkowite zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Sklepie Internetowym lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Dane przechowywane są przez okres, przez jaki Klient jest zarejestrowany/zapisany, do czasu wyrejestrowania się z Sklepu Internetowego/Newslettera. Po ww. okresie zebrane dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być przechowywane również przez okres przedawnienia roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń.
 2. Na potrzeby realizacji sprzedaży dane przechowywane są przez okres realizacji umowy. Po ww. okresie dane są przechowywane w celach rozliczeniowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat.
 3. Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies przetwarzane są przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia. Dane przetwarzane są w czasie pozostawania klientem Ingenia S.A. oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu zaprzestania korzystania z usług Ingenia S.A. oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawia Klient albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w naszym sklepie internetowym. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać dane Klientów to:
  1. firmy przewozowe (np. kurierzy);
  2. podmioty pośredniczące w realizacji płatności;
  3. firmy transportowe;
  4. firmy świadczące dla nas usługi IT;
  5. agencje marketingowe;
  6. firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach;
  7. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane Klientów w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

 1. PRAWO DO INFORMACJI I USUNIĘCIA DANYCH
 1. W każdej chwili Klient ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii - art. 15 ROD;
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych - art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych – jeżeli uważa, że nie ma podstaw, aby Ingenia S.A. przetwarzało dane - art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z osoba składającą reklamację działań, w przypadku jeżeli uważa, że posiadane przez Ingenia S.A. dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby Ingenia S.A. je usunęło, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu - art. 18 RODO;
  5. przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Ingenia S.A. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych przetwarzanych do celów wskazanych w ust. 1 powyżej, jak również do zlecenia Ingenia S.A. przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez daną osobę podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe - art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację, chyba że Ingenia S.A. wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw danej osoby lub dane są Ingenia S.A. niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 21 RODO;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – tylko w przypadku jeżeli Ingenia S.A. przetwarza dane na podstawie zgody - art. 7 ust. 3 RODO.
 2. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z  Administratorem pod adresem e-mail: spizarnia@palacpakoslaw.pl lub pisząc na adres Ingenia S.A. Parkowa 14, 63-920 Pakosław, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. ZMIANA ZASAD OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH

Aby zapewnić, że nasza polityka prywatności jest zawsze zgodna z obowiązującymi wymogami ustawowymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, w których Polityka prywatności musi zostać zmieniona, aby uwzględnić nowe lub zmienione produkty lub usługi.

Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies